YIMŞAQ

1) мягкий

yımşaq tenliler — зоо. моллюски

yımşaq yüzlü — перен. мягкотелый

2) грам. мягкий (переднеязычный, переднерядный)

3) ötmek yımşağı — мякиш


Крымскотатарско-русский словарь 

YIMŞAQLIQ →← YIMŞAMAQ

T: 0.121420658 M: 3 D: 3